Fyzioterapie

AFS METODA

Kinesiotaping

Baňkování

Přístrojová fyzioterapie

 

AFS

CO JE AFS ?

METODA PRO CELKOVOU HARMONIZACI ORGANIZMU

Metoda  „Akupresurní fyzioregenerační stimulace“ je ve svém přístupu k pohybovému aparátu  člověka zcela novým uceleným programem regenerace. To v praxi představuje koncepčně nový přístup k problematice odstraňování poruch pohybového aparátu, např . poúrazových  stavů, svalových bloků a disbalancí, blokací páteře, omezení hybnosti kloubů, a řady dalších neuromuskulárních poruch. „AFS“ spojuje  mnohaletou praxí ověřené fyzioregenerační postupy s možnostmi moderní techniky. Tím je umožněna rychlá a přesná diagnostika, která je následně určující pro fyzioterapeutickou  reflexní stimulaci přesně stanoveným postupem, který je počítačem sestaven na základě diagnózy individuálně k aktuálnímu stavu klienta.  Přesná diagnóza je rozhodujícím parametrem pro výsledný efekt.

PROČ JE AFS METODA JINÁ NEŽ OSTATNÍ ?   Především se zaměřujeme na  příčinu bolesti či dysfunkčnosti.

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ?

Svalový test, jehož výsledky zadává terapeut do počítače, je schopen spolehlivě zmapovat disharmonie jednotlivých svalů, a následně specielní program vyhodnotí z těchto údajů, kde jsou příčiny jednotlivých dysbalancí. Počítač pak sestaví postup fyzioregenerační terapie, která je vždy zaměřena na individuální stav v reálném čase.  Tento postup umožňuje cílenou terapii, a to navíc s možností zpětné kontroly, jak okamžitě po terapii, tak postupně po celou dobu terapie.

VÝSLEDKY PO OŠETŘENÍ METODOU AFS

AFS  dokáže „vyladit“ pohybový aparát svým komplexním působením  terapií, při které terapeut postupně odstraňuje uzlové bloky svalstva, svalových úponů, a tím harmonizuje svalové řetězce, čímž zdravé svaly následně autoreflexí posílí svaly dysfunkční. Působením na akupresurní a neurolymfatické body se příznivě stimuluje neurologicko – reflexní efekt a lymfatické řečiště, což výrazně umocňuje konečný výsledek.

PROČ BYCHOM JEŠTĚ MĚLI AFS VYZKOUŠET?

Metoda  AFS  je určena nejen k regeneraci, ale i k prevenci. Své uplatnění proto nachází nejen v široké škále diagnóz, ale i u lidí s fyzickou zátěží nebo jednostranným zatížením např. u sedavých zaměstnání, zubařů, kadeřnic, řidičů atd.

Významnou úlohu přináší tato metoda také do sportu. Pravidelnou terapií lze zvýšit výkonnost, předejít svalovým úrazům, nebo sportovce velice rychle vrátit do aktivního stavu po úrazech nebo přetížení.

Po terapiích AFS dochází kromě úlevy v bolestech i k celkovému zvýšení kondice organismu,  rozšíření celkové hybnosti a zlepšení psychiky.

Konečný efekt regenerace především pohybového aparátu lze zvýšit vhodnou aplikací stavebních látek  kloubního a kosterního systému, případně komplexní kůrou  regenerace organismu

KDY JE METODA VHODNÁ?

-  poúrazové stavy

-  přetížení svalů

-  doladění před sport. výkonem

-  výrazné snížení rizika svalových zranění

-  bolestivé stavy páteře

Úkolem metody AFS je především řešení poruch pohybového aparátu které mají příčinu na fyzické úrovni, které nemají povahu  patologické změny. V této rovině je již nutná spolupráce s odborným lékařem. Je však poměrně široká škála problémů, kde je možno pomocí AFS účinně pomoci. Velmi dobré výsledky docilujeme např. u klientů, kteří jsou celkově zesláblí, bolí je tzv. „celý člověk“ cítí zatuhlé bloky v některé části  zad, nejčastěji  v oblasti krční páteře, které nejdou rozmasírovat, ve valné většině v kombinaci s psychickým zatížením nebo  vyčerpáním z přetížení denním koloběhem. Takový člověk si v lepším případě proběhne kolečko vyšetření, jehož výsledkem je potvrzení, že je klinicky zdráv   a maximálně jsou mu doporučena antidepresiva a klid. V horším případě na sebe člověk nedbá, pomoc ani nehledá a trpělivě přibližuje okamžik, kdy se zhroutí. Diagnostika AFS v tomto případě dokáže přesně zmapovat problémy ve fyzické rovině, transparentně zobrazit na monitoru počítače, a následně sestavit postup regenerace. Odstraněním bloků ve fyzické rovině se paralelně uvolňuje i psychika.

 

POÚRAZOVÉ STAVY

Při pohybových dysfunkcích následkem úrazu je AFS vhodným doplňkem rehabilitace. Terapie AFS několikanásobně urychlí regeneraci svalů do původního stavu. Klasická rehabilitace rozhýbává nefunkční sval zjednodušeně řečeno tím, že pomáhá pomocnou silou nefunkčnímu svalu vykonávat jeho práci, dokud svoji funkci nezvládá sám. Příčinu disfunkce pohybu chápe medicína jako   blokaci svalu např. dlouhodobou nečinností, tudíž ochablost, nebo svalový šok způsobený např. nárazem. To je samozřejmě pravda, ale je potřeba hledat další aspekty. Jeden ze zásadních je porucha právě díky svalovému šoku na energetických drahách. AFS dokáže svým systémem diagnostiky tyto poruchy analyzovat a také postupně eliminovat. Odstraněním bloků na výše zmíněných drahách se oslabený sval zapojí do svalového řetězce a  autoreflexí velice rychle regeneruje do normálního stavu.

PŘETÍŽENÍ SVALŮ

Při náhlé a nezvyklé zátěži, případně při extrémním výkonu dochází většinou k namožení svalu nebo svalových skupin, což se následně projevuje např. bolestmi, křečí, omezením pohybu, někdy i otokem. Riziko těchto důsledků zvyšuje nerozhýbání se a nerozcvičení se před výkonem a absencí strečinku k vyrovnání a uklidnění svalů po výkonu. Výsledkem je svalová křeč a paralelně bloky na neuromuskulárnich drahách. Tento stav lze diagnostikou AFS přesně analyzovat a následně program vytvoří postup efektivního odstranění vzniklých dysfunkcí. Pokud je důsledkem namožení i otok, napomáhá terapie AFS k rychlejší regeneraci do původního stavu stimulací lymfatických cest.

PRO SPORTOVNÍ VÝKON

Pro sportovce je terapie AFS vhodná pro

1)               efektivní odstranění svalových křečí a disbalancí

2)               účinná prevence proti svalovým úrazům – vyladěním svalových řetězců a odstraněním drobných bloků nebo přetížení, vzniklých např. při tréninku, se výrazně snižuje riziko natržení šlach a svalových úponů při plném výkonu

3)               harmonizací svalových řetězců dochází ve většině případů ke zvýšení celkové kondice a zlepšení hodnot maximálních výkonů

SNÍŽENÍ RIZIKA SVALOVÝCH ZRANĚNÍ

Pojem natržený sval je spíše lidový výraz. V praxi se většinou jedná o natrženou šlachu nebo svalový úpon, k čemuž dochází především při plném nebo extrémním výkonu. Toto riziko jde výrazně omezit harmonizací svalových řetězců pomocí AFS. Svalový úraz nastává ve valné většině až při opakovaném přetížení, nebo při disharmonii svalů. Uvedu příklad. Fotbalista dopoledne posiluje na posilovacím stroji. Namůže si mírně sval na ruce nebo na zádech. Tento sval je vždy součástí určitého svalového řetězce, takže následně určitá křeč nebo disbalance jednoho svalu vyvolá reakci na vytvoření určité protiváhy. Tím vznikne napětí určitého svalu zajišťujícího tuto protiváhu např. na noze. Tím je tento sval v zátěži cca 15%.  Odpoledne fotbalista nastoupí do utkání a zatíží svalový aparát výkonem 100%. V jistém svalu nastává součet 100% + 15% = problém. Včasnou diagnostikou a odstraněním příčiny dysfunkce lze těmto problémům předejít.

BOLESTIVÉ STAVY PÁTEŘe

Problémy s páteří jsou nejrozšířenější skupinou problémů pohybového aparátu. Snad každého dospělého člověka postihl  nějaký blok většinou buď krční, nebo bederní páteře (houser).

AFS pomáhá velice efektivně rychle odstranit bolest a vrátit plnou hybnost postiženým segmentům páteře.  V naprosté většině případů se daří  vrátit plnou hybnost již první korekcí.  Je potřeba si však uvědomit, že uvolnění hybnosti neznamená úplné vyřešení daného problému a je samozřejmě nutné více terapií k úplnému a trvalejšímu fyzioregeneračnímu efektu. AFS však neřeší pouze akutní stavy, ale dokáže uvolnit i bloky a zatuhlé partie vzniklé dlouhodobou jednostrannou  zátěží.

To je problém např. masérů, kadeřnic, zubařů a x dalších profesí vykonávaných v nepřirozené, strnulé, nebo jinak náročné póze.

SKOLIOZA PÁTEŘE

Příčin vzniku skoliózy páteře je celá řada. Proto analýza tohoto stavu je u každého individuální. Netvrdíme, že AFS dokáže odstranit skoliózu, máme však praktické výsledky ve výrazném zlepšení držení těla a zvětšení hybnosti páteře při této diagnóze. Jednoznačně je AFS účinná při prevenci a počátečních stavech.

 

 

KINESIOTAPING

- Kinesiotaping využívá mnoho sportovců pro jeho četné prospěšné účinky, mezi které patří relaxace namožených, natažených nebo natržených svalů; stimulaceoslabených nebo naopak uvolněných zatuhlých svalů; zredukování bolesti, otoků a modřinkorekční techniky (mechanické, fasciální, prostorové, funkční aj.) a lymfodrenáž.

 

- regenerační a léčebná terapie, při které jsou na kůži nalepovány elastické pásky, které  zajistí na místě zpravidla svalového problému zvýšení krevního oběhu a průtoku lymfy

- dochází k dráždění receptorů umístěných na pokožce, které přinášejí po aplikování tejpu téměř okamžitou úlevu (mozek zajistí odeslání potřebné „chemie“, která bolest uvolní a zajistí nástup ozdravného procesu)

Efekty kinesiotapingu:

- zpevňování nebo uvádění kloubů do správné polohy

-  jedna z metod lymfatické masáže

- úleva při výhřezu meziobratlové ploténky

- vhodné při i po sportování

- vhodné u chronických bolestí zad a kloubů

- zlepšuje průtok krve a lymfy 

 

BAŇKOVÁNÍ

- jedná se o léčebnou metodu známou již od starověku používnou k potlačování bolestí pohybového aparátu a mírnění vnitřních potíží

- velmi účinná technika na ztuhlé svaly, hlavně v oblasti zad a krku

- za pomoci podtlaku, který vzniká přiložením baněk, se místo silně prokrví a začínají zde regenerační procesy, které působí nejen pod baňkou, ale i na vzdálených místech pomocí reflexních cest

- délka procedury je individuální (20-45 minut)

Účinky baňkování:

1. mechanický - uvolnění a prokrvení těla

2. reflexní - pomocí reflexních cest se ovlivňují vnitřní orgány

3. probuzení lymfatického systému - z těla se po další dny odplavuje velké množství škodlivin

 

Baňkami lze také masírovat po vydatném natření masážní emulzí. Způsobují v místě aplikace výraznější prokrvení a zlepšení odtoku lymfy lymfatikcými cestami.